Vlaamse regering heeft (nog) geen akkoord over betonstop

Vlaamse regering heeft (nog) geen akkoord over betonstop

De Vlaamse regering is er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, beter bekend als de betonstop. “We hebben een heel constructief gesprek gehad en iedereen heeft het engagement bevestigd om werk te maken van een andere manier om met de open ruimte om te gaan. We hebben een aantal praktische afspraken gemaakt en zullen direct na de paasvakantie opnieuw rond de tafel zitten”, zegt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). Vlaanderen wil op een andere manier met haar open ruimte omspringen. Vandaag verdwijnt er dagelijks 6 ha open ruimte in Vlaanderen. Eerder is afgesproken om dat tegen 2025 terug te brengen tot 3 ha en tegen 2040 te herleiden tot 0. In de aanloop naar de bespreking in de ministerraad was al gebleken dat vooral Open Vld het dossier nog “niet rijp” vond om te landen. Het dossier is vrijdag grondig besproken in de regering-Bourgeois, maar een akkoord kwam niet uit de bus. Er is afgesproken om het dossier meteen na de paasvakantie opnieuw in handen te nemen.

bron: Belga