Smet verheugd over samenwerking met Vlaanderen om impact renovatie Leopold II-tunnel te verminderen

Smet verheugd over samenwerking met Vlaanderen om impact renovatie Leopold II-tunnel te verminderen

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet is positief over de samenwerking met Vlaanderen om de impact van de renovatie van de Leopold II-tunnel te verminderen, maar is minder te spreken over het (gebrek aan) engagement van de burgemeesters van de betrokken gemeenten. De minister maakte zich sterk dat alles goed voorbereid is. Benoît Cerexhe (cdH), Cieltje Van Achter (N-VA) en Catherine Moureaux (PS) toonden zich vrijdag tijdens het vragenuurtje in het Brussels Parlement erg ongerust over de stand van zaken van de renovatie van de belangrijke toegangspoort tot Brussel, die in mei start. “Ik begrijp de politieke onrust met de naderende gemeenteraadsverkiezingen”, zei Smet. De vorige regering heeft net omwille van de verkiezingen geen beslissing genomen maar dit is nu geen optie. Maar, zo verzekerde de minister, de werken zijn grondig voorbereid.

Het renovatiecontract werd in januari getekend en van 1 mei tot 1 juli gaat de tunnel tijdens de weekendnachten dicht. Dat gebeurde ook in het verleden al, merkte hij op. Van 1 juli tot 1 september gaat de tunnel volledig dicht. “Denken dat er geen mobiliteitsprobleem zal zijn, is geloven in Sinterklaas”, was Pascal Smet duidelijk.Daarom is het de opdracht om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Vorig jaar werd reeds een hypercoördinator aangesteld, die begeleid zal worden door twee gespecialiseerde firma’s. Er is ook overleg opgestart met de gemeenten, de politie en de hulpdiensten. Maar op de jongste vergadering van de burgemeesters van de betrokken gemeenten lieten die zich allemaal vertegenwoordigen, “terwijl ik in persoon aanwezig was”, betreurde Pascal Smet.

Een belangrijke rol in het minderhinderplan is weggelegd voor het openbaar vervoer, dat zoveel mogelijk in een eigen bedding moet kunnen rijden. Smet kondigde aan dat hij een protocol heeft afgesloten met zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) om de capaciteit van de Lijn op te voeren. De NMBS heeft te kennen gegeven voldoende capaciteit te hebben en bereid te zijn die nog op te voeren en ook de MIVB heeft zich geëngageerd om de nodige inspanningen te doen.

Na de paasvakantie start een informatiecampagne over de sluiting van de tunnel tijdens de weekendnachten. De campagne over de volledige sluiting van de Leopold II-tunnel tijdens de zomervakantie start twee maanden ervoor, zoals dat ook het geval was bij de sluiting van de Hallepoorttunnel en de Reyerstunnels, voegde hij eraan toe.

bron: Belga