Regering is het eens over kader rond zware beroepen

Regering is het eens over kader rond zware beroepen

Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) mag met de sociale partners gaan onderhandelen over een pensioenregeling voor zware beroepen. De regering is het eens geraakt over een kader daarvoor. Mensen met zware beroepen kunnen tussen twee en zes jaar vroeger met pensioen, maar nooit voor zestig jaar. “We vervolledigen de hervorming die mensen wat langer moet laten werken om het systeem betaalbaar te houden”, zei minister Bacquelaine vrijdag. Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. De criteria voor zware beroepen waren al bekend: fysiek zwaar werk, belastende werkorganisatie of gevaarlijk werk. Stress kan in rekening worden gebracht als verzwarend criterium. Op elke periode waarin iemand een zwaar beroep heeft uitgeoefend, worden coëfficiënten (1,05 , 1,10 of 1,15) toegepast.

Bacquelaine mag nu met de sociale partners van de overheidssector, binnen het comité A, overleggen over zijn wetsontwerp. Dat ontwerp gaat ook meteen naar de Nationale Arbeidsraad, want de regering wil een gelijkaardig systeem voor de privésector. In het overleg zal bepaald worden welke lijsten van jobs daar binnen passen. Ook de mate waarin gelijkgestelde periodes, zoals ziekte en tijdskrediet, meetellen, is voorwerp van dat overleg. Bacquelaine hoopt de lijsten met zware beroepen voor de zomer rond te hebben.De huidige preferentiële regimes voor het rijdend personeel van de spoorwegen (pensioen op 56) en voor militairen (pensioen op 55) verdwijnen. Er is wel sprake van een overgangsperiode van 20 jaar.

Het Planbureau zal vervolgens nagaan wat de budgettaire impact van de hervorming zal zijn.

bron: Belga