Poorten, grachten en lijfsdwang uit het Burgerlijk Wetboek gehaald

Poorten

Het hoofdstuk verbintenissenrecht in het Burgerlijk Wetboek krijgt een update. De federale ministerraad zette daarvoor vandaag het licht op groen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) schrapt de bepalingen over poorten, muren, grachten, wallen, vestigingen en lijfsdwang. “Het Burgerlijk Wetboek maakt een sprong van 200 jaar.” Het oude Burgerlijk Wetboek dateert nog van 1804, en is het oudste dat vandaag nog van toepassing is in ons land. Veel bepalingen zijn dan ook volledig achterhaald. Minister Geens werkt daarom aan een ‘Nieuw Burgerlijk Wetboek’.

Eerder moderniseerde de minister al het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht, nu zet de ministerraad het licht op groen voor een grondige hervorming van het algemeen verbintenissenrecht. Het gaat om het wettelijk kader voor alle overeenkomsten die mensen met elkaar aangaan, zoals het huren of kopen van een huis of wagen. Daarin wordt nu nog gesproken over poorten, muren, grachten, wallen en vestigingen. Bovendien is er een passage die bepaalt dat wanneer een schuldenaar gerechtelijke boedelafstand doet, hij van “lijfsdwang” wordt ontslaan.Die bepalingen worden geschrapt en aangepast aan de moderne tijdsgeest, met onder meer ruimte voor elektronische communicatie of nieuwe gezinsvormen, kondigt de minister aan. Een voorbeeld: vandaag moet een partij die door zijn tegenpartij bedrogen of gedwongen werd bij het sluiten van een overeenkomst, naar de rechter stappen als hij van het contract af wil. Zolang hij dat niet heeft gedaan, kan de tegenpartij nog altijd de uitvoering van de overeenkomst eisen. In de nieuwe wetten zal het volstaan om een aangetekende brief of mail te sturen aan de tegenpartij.

“Dit is opnieuw een grote sprong naar het recht van morgen. De wetgeving moet toegankelijk, kenbaar en leesbaar gemaakt worden voor iedereen”, reageert Geens.

bron: Belga