Nieuw decreet verankert werking Academie Taal- en Letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wordt op een nieuwe leest geschoeid. De Vlaamse regering heeft daarvoor vrijdag het licht op groen gezet op voorstel van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). De Academie, die werd opgericht om de Nederlandse taal- en het letterenbeleid te versterken, moet op die manier een betere juridische verankering krijgen “die aansluit bij de veranderde werking van vandaag en morgen”.
De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) werd opgericht in 1886 en is een genootschap dat zich bezig houdt met het onderzoek naar en de promotie van de Nederlandse taal- en letterkunde. Het KANTL is ook een van de initiatiefnemers achter het literaire canon.
“Veel mensen kennen de KANTL als de samensteller en promotor van de literaire canon, de historische lijst van literaire referentiewerken die de Nederlandse cultuur in Vlaanderen en Brussel schragen. Die zorg voor de canon wordt met dit nieuwe voorontwerp nu een kerntaak”, zegt minister van Cultuur Sven Gatz. “Net als de bevordering van participatie door het publiek aan cultuur en wetenschap, via openbare activiteiten. Of het formuleren en uitdragen van adviezen en standpunten over taal en letteren.”
Het is de bedoeling dat het ontwerp – na goedkeuring door het Vlaams Parlement – in de plaats treedt van het oude decreet van 1980. In de plannen zijn expliciet de kerntaken van KANTL opgenomen. “De Academie zorgt bijvoorbeeld voor de bewaring, het duurzaam beheer, de ontsluiting en de verrijking van taalkundige en literaire bronnen. In die zin fungeert ze als de waakhond over de Nederlandse taal en letteren in Vlaanderen en Brussel. De KANTL zal in de toekomst ook veel meer een ‘open huis’ worden en een veel actievere rol gaan spelen richting onderwijs”.
Verder bevat het voorontwerp nog enkele organisatorische aanpassingen in het bestuur van de KANTL. Zo is afgesproken dat de KANTL op termijn haar samenstelling “zal afstemmen op de maatschappelijke realiteit door onder meer te streven naar een vervrouwelijking van de algemene vergadering”.

bron: Belga