“Ofwel verandert Unia, ofwel verspeelt het zijn bestaansrecht”

Ofwel verandert Unia, ofwel verspeelt het zijn bestaansrecht

“Unia moet alle vormen van racisme op gelijke manier behandelen, en niet beslissen wat voor hen belangrijk is en wat ze niet belangrijk vinden.” Dat zegt staatssecretaris voor Bestrijding Sociale Fraude en Privacy Philippe De Backer in een interview met Joods Actueel. Volgens De Backer moet Unia nu veranderen, of hun bestaansrecht verspelen. Nog in het interview wilde de N-VA het verbod op ritueel slachten “per se binnenhalen”. “We moeten wel kijken welke oplossingen we de Joodse gemeenschap kunnen aanbieden”, aldus De Backer, die voor Open Vld de Antwerpse lijst trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Tot slot noemt De Backer Jeruzalem ook nog de hoofdstad van Israël. De Backer reageerde in het interview op het feit dat Forum der Joodse Organisaties meer dan een jaar geleden zijn vertrouwen in Unia heeft opgezegd. Aanleiding was toen een interne mail die gelekt van een Unia-medewerker, die gelekt werd door Joods Actueel. In die mail had een Unia-jurist de veroordeling van een man die antisemitische leuzen scandeerde op een pro-Palestijnse manifestatie “kromspraak” genoemd. De staatssecretaris vroeg zich af of Unia het niet aan zichzelf te danken heeft dat het Forum zijn vertrouwen opzegde. “Ik denk dat ze in het verleden foute keuzes hebben gemaakt en ze moeten zich nu maar eens herpakken. Ik vind zeker dat we een organisatie nodig hebben die racisme, antisemitisme en ongelijkheid bestrijdt.” Als Unia niet verandert moet de politiek “maar eens gaan nadenken over de oprichting van een instelling die deze taken wel correct kan uitvoeren”.

De Backer stelde de Joodse gemeenschap ook gerust wat betreft besnijdenissen. “Mijn collega Maggie De Block heeft duidelijk gecommuniceerd dat daar niets aan zal veranderen.”Nog volgens de staatssecretaris heeft Israël “alle recht van bestaan (…) Er is maar één staat ter wereld waarvan het bestaansrecht wordt aangevallen en daar moeten we ons tegen uitspreken.” Het staat voor De Backer ook buiten kijf dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. “Dat is duidelijk: punt. Daar is geen discussie over” De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad te erkennen, werd enkel door Guatemala gevolgd.

bron: Belga