Herman De Croo viert halve eeuw als volksvertegenwoordiger

Herman De Croo viert halve eeuw als volksvertegenwoordiger

Op 31 maart viert Herman De Croo zijn 50ste verjaardag als volksvertegenwoordiger. Daarmee is het ‘Orakel van Brakel’ een van de langst zetelende volksvertegenwoordigers in de Belgische geschiedenis. De komende weken zijn er tal van vieringen gepland om de minister van Staat en gewezen Kamervoorzitter te huldigen. Er komt ook een huldeboek over zijn politieke loopbaan en de bekendste inwoner van Brakel legt ook zelf de laatste hand aan een uitgebreide biografie. Herman De Croo is een wandelende halve eeuw vaderlandse politieke geschiedenis. Bij de verkiezingen van 31 maart 1968 geraakte de toen 28-jarige Herman De Croo voor de eerste keer verkozen voor het kiesarrondissement Oudenaarde. Sindsdien werd hij bij elke verkiezing opnieuw verkozen. Alles samen heeft hij aan 40 verkiezingen deelgenomen: 19 parlementsverkiezingen, 6 voor de provincieraad, 11 voor de gemeenteraad en 4 Europese verkiezingen.

In die halve eeuw wisselde hij zitjes in de Kamer, de Senaat en het Vlaams Parlement (of voordien de Vlaamse Raad) af met ministerposten. Zo is De Croo minister geweest van Nationale Opvoeding, Buitenlandse Handel, Pensioenen, Verkeerswezen en PTT. Hij was ook 8 jaar lang Kamervoorzitter, 2 jaar partijvoorzitter van de Vlaamse liberalen en 20 jaar burgemeester van Brakel.Met zijn 50 jaar is De Croo nog niet de politicus met het langste ononderbroken mandaat als volksvertegenwoordiger, al moet je wel even graven in de Belgische politieke geschiedenis om langere onafgebroken mandaten te vinden. Zo zetelde Amedée Visart de Bocarmé bijvoorbeeld zonder onderbreking van 9 juni 1868 tot 25 november 1923 (55,5 jaar) en had bijvoorbeeld ook Camille Huysmans (BWP, Belgische Werkliedenpartij) nog iets meer jaren op zijn parlementaire teller.

De komende weken staan er voor De Croo allerlei huldevieringen en eresaluten in de steigers. Zo zal het Vlaams Parlement, waar De Croo momenteel zetelt, op 25 april een huldezitting houden met onder meer toespraken van Open Vld-fractieleider Bart Somers.

Ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag als parlementslid brengt het Liberaal Archief, in samenwerking met de VUB, ook een Liber Amicorum uit. Gewezen Europees president Herman Van Romuy (CD&V) stelt het Liber Amoricum voor op 12 juni 2018. Dat zal gebeuren op een groots symposium in Autoworld in Brussel, het automuseum dat Herman De Croo oprichtte in 1986 en waarvan hij nog steeds voorzitter is.

Tenslotte brengt Herman De Croo ook zelf een boek uit met een terugblik op zijn politieke loopbaan. Het boek zal in het Frans en het Nederlands verschijnen. De Franse versie zal ook in 17 Franssprekende Afrikaanse landen worden uitgebracht. De Nederlandse en Franse versie worden verwacht tegen de boekenbeurs in het najaar.

bron: Belga