Geen schade aan Lam Godsretabel door incident met luchtvochtigheid

Geen schade aan Lam Godsretabel door incident met luchtvochtigheid

Het Lam Godsretabel, dat momenteel gerestaureerd wordt in het Museum voor Schone Kunsten (MSK), heeft geen schade opgelopen door het incident met de luchtvochtigheid in februari. Dat heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Groen-parlementslid Bart Caron. Er moeten wel betere onderlinge afspraken komen en er wordt geïnvesteerd in een betere klimaatbeheersing in het museum. Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is een absoluut Vlaams topstuk uit de 15de eeuw en is ook beschermd via het Topstukkendecreet en het Onroerend Erfgoeddecreet. Sinds 2012 worden de panelen van het Lam Gods gerestaureerd in het MSK. De restauratie gebeurt door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Maar begin maart trok dat KIK aan de alarmbel over de manier waarop het MSK het iconische werk zou behandelen. Het KIK verwees daarbij onder meer naar een incident met de klimaatregeling op 19 februari. Daarbij zou de luchtvochtigheid een tijdje onder de 40 procent gedaald zijn, iets wat het KIK bestempelde als “zorgwekkend voor het behoud van het Lam Gods”.Vlaams minister-president Geert Bourgeois en minister van Cultuur Sven Gatz grepen meteen in en riepen alle betrokkenen samen voor een spoedoverleg. Rond de tafel zaten onder meer het KIK, het MSK, de stad Gent als inrichtende macht van het MSK, de administratie, de kerkfabriek als eigenaar van het retabel en de Topstukkkenraad.

Volgens minister Gatz is uit dat overleg gebleken dat het MSK wel over de nodige protocollen en draaiboeken beschikt voor incidenten, maar dat er betere concrete afspraken nodig zijn. Zo zijn die protocollen en draaiboeken “niet voldoende ingeoefend”.

Verder blijkt dat de panelen van het Lam Godsretabel geen schade hebben opgelopen door het uitvallen van de klimaatinstallatie op 19 februari. Voor de problemen met de klimaatinstallatie zijn al ingrepen genomen en zijn nog bijkomende investeringen gepland. Die moeten volgens Gatz leiden tot “een stabielere klimaatbeheersing in het hele museum”.

Tot slot is het de bedoeling om te komen tot betere afspraken tussen het KIK en het museum zelf, zeker in het geval van incidenten. “Er mag geen onduidelijkheid bestaan over deze afspraken tussen de medewerkers van het museum en van het KIK, noch over het ‘wie doet wat/wanneer’ in het geval van incidenten en calamiteiten”, aldus Gatz.

bron: Belga