Nog geen akkoord over invoering nieuwkomersverklaring

Nog geen akkoord over invoering nieuwkomersverklaring

Het Overlegcomité, dat de verschillende regeringen van ons land bijeenbrengt, heeft vandaag de invoering van een nieuwkomersverklaring besproken, maar een akkoord kon nog niet worden bereikt. Dat is te horen bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De federale Kamer keurde eind 2016 de invoering van een nieuwkomersverklaring als verblijfsvoorwaarde goed. De bedoeling is dat elke niet-Europeaan die in België aankomt, aangeeft dat hij de hier geldende rechten, plichten en vrijheden begrijpt, maar ook dat hij die aanvaardt en zal respecteren. Dezelfde wet schrijft ook voor dat al wie zijn verblijfsrecht wil behouden, inspanningen tot integratie moet leveren.

Voor de nieuwkomersverklaring definitief gelanceerd kan worden, moet er echter een samenwerkingsakkoord gesloten worden tussen de gemeenschappen, zo oordeelde de Raad van State. Het zijn namelijk die gemeenschappen die ten gronde bevoegd zijn. Het onderwerp werd vandaag opnieuw op de agenda van het Overlegcomité gezet, maar een “volledige consensus” kon nog niet worden bereikt, zegt Francken. “Maar we zetten de gesprekken constructief verder. We moeten en zullen snel tot een oplossing komen.” “Migratie en integratie zijn gevoelige onderwerpen. De mensen verwachten antwoorden en daadkracht, geen blokkeringen”, aldus Francken.bron: Belga