Nieuw op 1 april – Nieuwe wet moet schijnerkenning van kinderen tegengaan

De schijnerkenning van kinderen, louter om aan verblijfspapieren te geraken, wordt aan banden gelegd. Een nieuwe regeling laat onder meer toe dat schijnerkenning nietig worden verklaard. Hoewel verschillende organisaties een klacht hebben ingediend bij het Grondwettelijk Hof, treedt de wet op 1 april in werking. Het fenomeen van schijnrelaties vertoonde de afgelopen jaren enkele verschuivingen. Eerst ging het om schijnhuwelijken, nadien volgden de schijnsamenwoonsten. Zodra die werden aangepakt, verschoof de focus zich naar de schijnerkenningen. In juli vorig jaar werd in de Kamer een wet goedgekeurd die ook dat laatste fenomeen aan banden moet leggen.
De nieuwe regeling bevat zowel een preventief als een repressief luik. De preventieve maatregelen hebben de bedoeling mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Bovendien zullen mensen niet langer in eender welke gemeente of bij eender welke notaris een kind kunnen erkennen.
Daarnaast wordt er ook repressief opgetreden. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt. Bovendien wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld in de Vreemdelingenwet.
De wet wordt wel nog aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Elf organisaties hebben vorige week een klacht ingediend omdat ze vinden dat de wet indruist tegen de Belgische grondwet en het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De maatregelen in de nieuwe wet zijn geheel buiten verhouding en onnodig, klinkt het nog. De klacht wordt onder meer gesteund door Unicef België en de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen.

bron: Belga