Nieuw op 1 april – Inspecteurs krijgen meer middelen om discriminatie vast te stellen bij bedrijven

Sociale inspecteurs krijgen vanaf 1 april de mogelijkheid om zich voor te doen als een klant of werknemer, om na te gaan of er sprake is van discriminatie bij een bedrijf. Er zijn wel strikte voorwaarden verbonden aan die “bijzondere bevoegdheid inzake discriminatie”. De sociaal inspecteurs krijgen bij objectieve aanwijzingen van discriminatie, bijvoorbeeld na een klacht of een melding, de mogelijkheid om zich voor te doen als (potentiële) klanten of (potentiële) werknemers van het bedrijf. Op die manier kunnen ze dan nagaan of er bij de onderneming sprake is van discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging…
De inspecteurs kunnen die bevoegdheid ook enkel gebruiken wanneer de vaststellingen niet op een andere manier kunnen gebeuren.

bron: Belga