Intergewestelijke samenwerking moet overdracht kinderbijslag naar deelstaten begeleiden

Intergewestelijke samenwerking moet overdracht kinderbijslag naar deelstaten begeleiden

Er wordt een intergewestelijk samenwerkingsorgaan in het leven geroepen om de overdracht van de bevoegdheid over de kinderbijslag, van het federale naar het deelstaatniveau, in goede banen te leiden. Dat is vandaag beslist op het Overlegcomité van de verschillende regeringen van het land, meldt het kabinet van premier Charles Michel. In het kader van de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over de kinderbijslag overgedragen naar de deelstaten. Ze hebben tot eind 2019 de tijd om het beheer over te nemen, het ziet ernaar uit dat ze dat op verschillende tijdstippen zullen doen. Drie weken geleden bereikte het Overlegcomité een akkoord over de overdracht van de centrale en provinciale gebouwen van Famifed, het federale agentschap voor kinderbijslag. Nu is ook afgesproken dat er een intergewestelijk orgaan komt dat ervoor moet zorgen dat de overdracht op de best mogelijke manier gebeurt.

Dat orgaan zal verantwoordelijk worden gesteld voor de finalisering van de financiële controle van de federale fondsen, van de lopende klachten- en adviesprocedures, van de behandeling van de fraudedossiers en van het onderhoud van de IT-infrastructuur. De regeringen kwamen ook overeen dat de kinderbijslag van buitenlandse ingezetenen overal in het land aan dezelfde regels en procedures onderworpen zal zijn.Wat het financiële luik betreft, is besloten dat de 16,7 miljoen euro die nog in het Famifed-fonds zit en de 79 miljoen euro waarover de administratieve reserve beschikt, over de deelstaten zullen worden verdeeld op basis van het aantal kinderen.

bron: Belga