Child Focus bestaat 20 jaar

Child Focus bestaat 20 jaar

Zaterdag 31 maart is het precies 20 jaar geleden dat Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen, werd opgericht. Op donderdag 29 maart al blazen 350 genodigden de kaarsjes uit in het Château du Lac Genval, omdat op die plaats 20 jaar geleden het “Handvest van Genval” door 25 ouders van vermiste of vermoorde kinderen werd ondertekend. Dit handvest was de oprichtingsakte van Child Focus. Child Focus ontstond in de nasleep van de affaire-Dutroux en de verontwaardiging die bij brede lagen van bevolking ontstond en onder meer tot uiting kwam in de Witte Mars van 20 oktober 1996 in Brussel. Tienduizenden manifestanten trokken door de hoofdstad om een betere werking van justitie en een betere bescherming van kinderen te eisen.
Child Focus behandelde tijdens de 20 jaar van zijn werking liefst 67.913 dossiers, waaronder 21.360 wegloopsituaties, 6.003 zaken waarbij sprake was van een internationale kinderontvoering door een ouder, 10.488 verdwijningen na aankomst in België van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, 468 ontvoeringen door een bekende derde en 55 ontvoeringen of pogingen daartoe door een onbekende derde. Daarnaast waren er nog 23.767 meldingen van vermoedelijk kinderpornografisch materiaal en intervenieerde Child Focus 1.380 keer bij de seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren.
De komende jaren zal Child Focus zich meer dan ooit richten op preventie en sensibilisering. Nu al trekken Child Focus-vrijwilligers naar lagere scholen, organiseren andere vrijwilligers voor tieners sessies rond veilig internet en met de Gezinsbond worden ouders en opvoeders rond hetzelfde thema gesensibiliseerd. De laatste jaren lanceerde Child Focus specifieke campagnes rond onder meer tienerpooiers, kwaadwillige sexting en internationale kinderontvoering.
Dé centrale boodschap is steeds: “Blijf niet met je probleem zitten, praat erover”. “De komende jaren willen we één boodschap aan alle kinderen meegeven: telkens wanneer je je onheus behandeld voelt, of gewoon wanneer je vragen hebt, zoek dan steun bij iemand die je kan vertrouwen”, zegt directeur Heidi De Pauw. “Dat kan je ouder zijn, een leerkracht of jeugdleider, of je oudere broer of zus. Maar weet dat je niet alleen bent. Wat er ook gebeurt, hoe erg ook, er is altijd iemand die naar je wil luisteren en je wil helpen.”

bron: Belga