Benoeming Selmayr lijkt volgens Europarlementsleden op “een coup”

Benoeming Selmayr lijkt volgens Europarlementsleden op "een coup"

De tweetrapsbenoeming van Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie is “een coup-achtige daad die de grenzen van de wet oprekte en mogelijk zelfs te ver oprekte”. Die conclusie trekt de begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement in een ontwerpresolutie naar aanleiding van de promotie van de ex-kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De ontwerpresolutie vraagt echter niet om de benoemingsprocedure te herdoen. De flitsbenoeming van Selmayr zorgt in Europese kringen al weken voor deining. De 48-jarige Duitser solliciteerde begin dit jaar voor de functie van vice-secretaris-generaal. De Duitser volgde alle etappes in die procedure. Enkele minuten na diens benoeming kondigde Juncker op 21 februari op de wekelijkse bijeenkomst van de eurocommissarissen aan dat secretaris-generaal Alexander Italianer met pensioen zou gaan. Prompt stelde Juncker voor om Selmayr meteen door te promoveren.

De ontwerpresolutie wijst erop dat Juncker en Selmayr al sinds 2015 op de hoogte waren van het voornemen van Italianer om kort na 1 maart 2018 met pensioen te gaan. “Die kennis had een normale benoemingsprocedure mogelijk gemaakt” via één van de twee openbare procedures die in de personeelsregels zijn voorzien. Dat er gekozen werd voor een speciale procedure zonder publicatie van de vacature “strookt niet meer met de moderne transparantienormen”.Het zaait ook twijfel over de benoeming tot vice-secretaris-generaal “voor zover die procedure niet het doel zou gediend hebben om deze vacature in te vullen”, maar wel om Selmayr in één ruk door te promoveren tot secretaris-generaal. Dat mag dan wel aan “de strikt formele vereisten” voldoen, het druist in tegen “de geest” van de personeelsregels. Er wordt ook opgemerkt dat er geen notulen zijn opgemaakt van de interviews die Selmayr moest afleggen als kandidaat voor de functie van vice-secretaris-generaal. Ook de duur van die interviews is onbekend.

Enkel Juncker, Selmayr, Italianer, vicevoorzitter Frans Timmermans en eurocommissaris voor personeelsbeleid Günther Oettinger waren voor het bewuste college van 21 februari op de hoogte van dat tweetrapsscenario. Het item stond niet op de agenda en verraste de overige eurocommissarissen compleet. De parlementsleden zijn niettemin “ontgoocheld” dat geen enkele eurocommissaris bezwaar maakte.

De ontwerpresolutie vraagt echter niet om een annulering van de benoeming van Selmayr, noch brengt ze Juncker in nauwe schoentjes. Wel dringen de parlementsleden erop aan dat vacatures voortaan enkel in hoogst uitzonderlijke omstandigheden niet vooraf bekendgemaakt worden aan het personeel. Dat biedt de beste garantie op “een brede keuze aan geschikte en gekwalificeerde kandidaten” en op een “onafhankelijk, loyaal en gemotiveerd ambtenarenkorps”.

De parlementsleden roepen de Commissie en andere instellingen ook op om het einde te maken aan het “parachuteren”, dit om de carrièreperspectieven van traditionele ambtenaren gaaf te houden. Zo merken ze “de extreem snelle carrière” van Selmayr op. De Duitser schoot door van AD6 naar AD15-niveau in een bestek van amper dertien jaar, waarvan hij er acht doorbracht op kabinetten.

Tenslotte roepen de parlementsleden de Commissie op om voor het jaareinde haar benoemingsprocedures voor topfuncties te herzien, “met als doelstelling te verzekeren dat de beste kandidaten worden gekozen in een kader van maximale transparantie en gelijke kansen, zodat een voorbeeld wordt gesteld voor de andere Europese instellingen”. De ontwerpresolutie kan nog geamendeerd worden. In april wordt de tekst gestemd in de plenaire vergadering in Straatsburg.

bron: Belga