Raad van State verwerpt allerlaatste procedure tegen Oosterweelplannen

Raad van State verwerpt allerlaatste procedure tegen Oosterweelplannen

De Raad van State heeft vandaag het allerlaatste nog hangende vernietigingsberoep tegen de Oosterweelverbinding in Antwerpen verworpen. Nadat de Vlaamse regering eerder al het Toekomstverbond sloot met de voornaamste Antwerpse actiegroepen en een akkoord vond met enkele burgers uit Zwijndrecht, lag enkel een staalbedrijf in de directe omgeving van de geplande werken nog dwars. Maar volgens de Raad van State volstaat het dat de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP erin voorzien dat de bereikbaarheid van het bedrijf gegarandeerd blijft. Het staalbedrijf Noesen nv liet in november nog weten dat de hoeraberichten rond het einde van alle gerechtelijke procedures tegen de Oosterweelverbinding voorbarig waren, aangezien het zelf nog een vernietigingsberoep had ingediend. Noesen argumenteerde dat de ontsluiting van het bedrijf tijdens de werken niet gewaarborgd zou zijn, maar de Raad van State volgt die redenering dus niet.

De Raad van State bevestigt vandaag dat het om het laatste vernietigingsberoep gaat dat tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding – wijziging” was ingediend. Niets lijkt de werken dus nog in de weg te staan, al zitten de partners van het Toekomstverbond wel nog steeds rond de tafel over bepaalde onderdelen van de plannen. Zo pleiten de actiegroepen voor een soort “Oosterweel-light” in de zone van het Noordkasteel om de groene ruimte daar grotendeels te sparen. Dat moet volgens de bepalingen van het Toekomstverbond nog verder onderzocht worden.bron: Belga