Wetenschappers eisen dat België prioriteit maakt van bescherming biodiversiteit

Wetenschappers eisen dat België prioriteit maakt van bescherming biodiversiteit

De Belgische overheden moeten dringend maatregelen nemen waarmee de achteruitgang van de biodiversiteit wordt tegengegaan, zo staat in een oproep die zowat 270 Belgische onderzoekers vandaag gelanceerd hebben. “Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven”, klinkt het. De oproep komt er enkele dagen nadat IPBES, een platform van internationale wetenschappers, in een rapport aan de alarmbel had getrokken over de terugval van het aantal dier- en plantensoorten. Volgens het vrijdag verschenen IPBES-rapport blijft de biodiversiteit overal ter wereld op verontrustende wijze achteruitgaan. De meer dan vijfhonderd deskundigen die aan het rapport werkten spreken over een “massale uitsterving” van soorten. “De gevolgen zijn dramatisch, zowel voor de economieën als de voedselveiligheid en de levenskwaliteit van de mens”, luidt de conclusie van IPBES.

In een reactie, die door ongeveer 270 wetenschappers ondertekend werd, eisen Belgische onderzoekers nu dat de overheid dringende maatregelen neemt om de biodiversiteit te beschermen. “De toekomst van de mens hangt af van biodiversiteit. België moet, als een land waarin het verlies aan biodiversiteit al grote gevolgen heeft en als een primaire kenniseconomie, het voortouw nemen in de bescherming van de biodiversiteit. Het wordt tijd dat we hier de hoogste prioriteit aan geven.”De wetenschappers benadrukken dat het verlies van biodiversiteit niet alleen op mondiaal niveau kan worden aangepakt. Ook op nationaal, regionaal en lokaal niveau kunnen volgens hen heel wat maatregelen worden genomen. Zo wordt onder meer gepleit voor meer bewustmaking en een duidelijkere definiëring van beleidsdoelstellingen. Daarnaast pleiten ze er ook voor om ecologische aspecten in rekening te brengen bij de meting van nationale welvaart.

bron: Belga