Vzw Gial – Oppositie blijft meer transparantie vragen op Brusselse gemeenteraad

De Brusselse gemeenteraad was maandag opnieuw het decor voor een uitgebreid debat over de werking van vzw Gial. De oppositie blijft meer transparantie eisen in het dossier, terwijl de bevoegde schepenen Karine Lalieux en Mohamed Ouriaghli blijven benadrukken dat er geen fraude was en dat de situatie altijd opgevolgd is. De oppositieleden werden op de vorige gemeenteraad uitgenodigd om de raad van bestuur van vzw Gial te vervoegen om zo inzage te krijgen in de documenten van de vzw. Défi en Ecolo-Groen gingen in op de uitnodiging, maar N-VA deed dat niet.
Toch blijkt dat er nog steeds verschillende juridische adviezen ontbreken in de archieven van de vzw, tot ongenoegen van de oppositie, die transparantie blijft eisen. Zo blijkt dat er geen bewijs is van detachering van de woordvoerder van toenmalig burgemeester Mayeur en dat er ook geen omschrijving is van de functie die de woordvoerder uitoefende bij Gial.
Toch houden de schepenen vol dat er van fraude en schijnzelfstandigheid geen sprake is. “Een bedrijfsrevisor maakte sinds 2010 jaarlijks de risico-analyse betreffende de situatie van bepaalde personen en het risico was laag”, stelt schepen Lalieux.
Pas in 2016 bracht een audit de onregelmatigheden rond de functie van Gial-directeur Ontwikkeling Michel Leroy aan het licht.

bron: Belga