Toenemend aantal pv’s inzake stroperij in 2017

Toenemend aantal pv's inzake stroperij in 2017

De Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) heeft in 2017 208 pv’s uitgeschreven wegens illegale stroperij. Dat zijn er meer dan in 2016 toen het aantal beperkt bleef tot 180, maar minder dan in 2015 (373). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege op een schriftelijke vraag van Lode Ceyssens (CD&V). Op basis van een risico-inschatting van de potentiële natuurschade ten aanzien van populaties van wild of beschermde soorten legt de Natuurinspectie momenteel het accent op “de aanpak van het beschadigen of vernielen van habitats en leefgebieden van beschermde soorten”. “Voor de jachtregelgeving heeft alleen de situatie van jagen, bestrijden van wild met verboden middelen, vooral de niet selectieve vangstmiddelen zoals klemmen, stropen…, een betekenisvolle impact op de natuur in Vlaanderen. De focus bij stroperij ligt derhalve op deze aspecten”, aldus de minister.

bron: Belga