Onderzoekscommissie Kazachgate vat stemmingen aan

Onderzoekscommissie Kazachgate vat stemmingen aan

De parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate heeft vandaag met unanimiteit gestemd over een eerste luik van zijn werkzaamheden. Die had betrekking op de context waarin twee protagonisten in de zaak, Patokh Chodiev en Alijan Ibragimov, de Belgische nationaliteit konden verwerven. De commissie probeerde na te gaan of het parlement niet om de tuin is geleid toen het in 2011 de verruimde minnelijke schikking goedkeurde. Daarvan konden Chodiev en Ibragimov profiteren om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Over de toekenning van die nationaliteit wou de commissie nagaan of de gewezen burgemeester van Waterloo, Serge Kubla (MR), de procedure had beïnvloed. De onderzoekscommissie concludeert dat de brief die Kubla in 2005 naar de voorzitter van de Kamercommissie Naturalisaties, Claude Eerdekens, had gestuurd, het proces niet heeft kunnen beïnvloeden, omdat de diensten reeds over gunstige adviezen beschikten in dit dossier.“Sommigen stelden dat de MR een rol speelde in deze affaire, maar we stellen reeds vast dat Serge Kubla volledig is vrijgepleit door documenten van Justitie en onbetwiste bronnen”, reageert David Clarinval (MR), lid van de onderzoekscommissie. Andere politieke partijen hebben een andere lezing. Sommige houden vol dat Kubla een rol speelde, maar dat zijn brief de beslissing over de naturalisatie niet heeft beïnvloed.

Woensdag gaat de commissie naar de kern van de zaak met de stemming over het tweede en het derde luik: het proces van de ontwikkeling van de verruimde minnelijke schikking en zijn toepassing op het trio uit Kazachstan. Dan dreigt de stemming minder consensueel te worden. De meerderheid houdt vol dat er geen inmenging in het wetgevend en gerechtelijk proces is geweest. De oppositie vindt dat er op zijn minst ernstige feiten zijn gebeurd die neigen naar inmenging. Daarbij gaat het onder meer over de rol van voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker en de diamantwereld.

De onderzoekscommissie onderzocht zo’n 200 hoorzittingen. Het eindrapport van meer dan 400 pagina’s zou donderdag goedgekeurd worden. Het rapport wordt na de paasvakantie besproken en gestemd in de plenaire zitting.

bron: Belga