Geschiedenis en toekomst van Antwerpse stadsontwikkeling tentoongesteld op Eilandje

Op het Antwerpse Eilandje is het Diamantpaviljoen naast het MAS omgevormd tot “Antwerpen Morgen”, een nieuwe gratis tentoonstelling over stadsontwikkeling in Antwerpen. Op een digitale muur kunnen bezoekers meer dan 100 projecten ontdekken uit verleden, heden en toekomst. Daarnaast staan er maquettes en liggen er plannen ter inzage. De expositie is een initiatief van de stad Antwerpen en de Antwerpse stadsbouwmeester met de steun van projectontwikkelaars Triple Living en CIP. Ze willen er de huidige Antwerpse visie op stadsontwikkeling tonen en de momenteel lopende stadsvernieuwingsprojecten belichten: het Eilandje als oude havenbuurt die wordt omgevormd tot nieuw stadsdeel, het project Noorderlijn dat het noorden van de stad beter wil ontsluiten op het vlak van openbaar vervoer, de renovatie van het ruim 450 jaar oude stadhuis, de openluchtparking van de Gedempte Zuiderdokken die de komende jaren ondergronds gaat en bovengronds wordt ingericht als groene ruimte, de duurzame nieuwe wijk Nieuw Zuid en het Labo XX, een proeftuin voor stadsvernieuwingsexperimenten in de gebieden buiten de Antwerpse ring. Om de drie maanden zal er een nieuw project in de kijker worden gezet.
Wie niet alleen in de toekomst, maar ook in het verleden wil kijken, kan digitale historische kaarten van de stad raadplegen en over eerdere en latere versies “schuiven” om de verschillen en overeenkomsten bloot te leggen.
Antwerpen Morgen is gratis te bezoeken, van dinsdag tot zondag. Alle informatie staat op www.antwerpenmorgen.be.

Bron: Belga