Begroting nauwelijks gezonder onder Michel

De besparingen die de regering-Michel in deze regeerperiode heeft gedaan, zijn grotendeels tenietgedaan door belastingverlagingen. Dat blijkt zaterdag uit berekeningen van De Tijd. De overheid gaf – rente-uitgaven niet meegerekend – tussen 2014 en 2019 2,6 procentpunten minder uit. Terwijl ze eind 2014 51,9 procent van het bruto binnenlands product uitgaf, zal dat eind 2019 49,3 procent zijn. Maar de besparingen zijn vrijwel niet gebruikt om de begroting op orde te zetten, wel om belastingverlagingen te financieren. De taxshift – waarbij de personenbelasting en de lasten voor bedrijven verlaagd werden – en de verlaging van de vennootschapsbelasting deden de belastingdruk zakken met 2,2 procentpunten.
Daardoor is de begroting slechts 0,4 procent van het bruto binnenlands product (1,8 miljard euro) gezonder geworden. Ondanks de beperkte besparingsinspanningen is het begrotingstekort gezakt van 3,1 procent van het bbp eind 2014 naar 1 procent. Maar die verbetering is grotendeels te danken aan de lage rente (1 procent) en de betere conjunctuur (0,7 procent), berekende De Tijd.

bron: Belga