Vlaamse regering en onderwijspartners ondertekenen nieuwe CAO onderwijs

Vlaamse regering en onderwijspartners ondertekenen nieuwe CAO onderwijs

De Vlaamse regering, de onderwijsvakbonden en de werkgevers in onderwijsverstrekkers hebben vandaag de nieuwe CAO voor het onderwijs ondertekend. “De kracht en de sterkte van dit akkoord zit in het feit dat alle vakorganisaties en onderwijsverstrekkers er hun schouders onder zetten”, zei minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Zowel de vakbonden als de werkgevers hebben zich geëngageerd om het bereikte akkoord loyaal uit te voeren. Een maand geleden bereikte onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) een akkoord met de vakbonden en de onderwijsverstrekkers over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het leerplichtonderwijs. Dat akkoord werd vandaag plechtig ondertekend op het Martelaarsplein 19.

Het bereikte akkoord bevat naast een loonsverhoging voor de 175.000 onderwijspersoneelsleden ook maatregelen om de situatie van startende en tijdelijke leerkrachten te versterken. Het akkoord moet onder meer helpen het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Minister Crevits: “De komende jaren zijn er veel leraren nodig, 5.000 tot 7.000 per jaar. Het is dus cruciaal dat we de job van leerkracht aantrekkelijk maken, ook qua verloning.”Er was na het afsluiten van het akkoord links en rechts, onder meer bij N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls, wat kritiek op het gewicht van de loonmaatregelen. “Maar we kunnen het ons niet permitteren dat de lonen in het onderwijs geen gelijke tred houden met de andere sectoren in de samenleving”, aldus minister Crevits. Een standpunt dat gedeeld werd door Raf De Weerdt (ACOD Onderwijs) namens de onderwijsvakbonden en Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) namens de onderwijsverstrekkers.

Onderwijsminister Crevits spreekt van een “evenwichtig” akkoord “waarbij iedereen een stukje van zijn eigenbelang heeft opgegeven om het algemeen belang te dienen”. Zowel de vakbonden als de onderwijsverstrekkers drukten hun steun uit voor het bereikte akkoord en engageren zich om het loyaal uit te voeren.

bron: Belga