Strengere straffen voor dierenmishandelaars

Strengere straffen voor dierenmishandelaars

Er komen strengere straffen voor wie dieren mishandelt. In de oude wet was de maximumstraf voor dierenmishandeling zes maanden gevangenis. Die maximumstraf wordt binnenkort opgetrokken naar 18 maanden. “Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert een effectieve gevangenisstraf”, zegt minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. De Vlaamse regering heeft vandaag ingestemd met een ontwerp van het decreet waarin de strengere straffen zijn voorzien. Hogere budgetten, een verdubbeling van de capaciteit van de inspectiediensten, initiatieven rond onverdoofd slachten en blokstaarten, … Minister Ben Weyts (N-VA) laat de nieuwe Vlaamse bevoegdheid Dierenwelzijn niet bepaald in een vergeethoekje van zijn kabinet liggen.

Tot nu toe ontbrak echter het sluitstuk van de handhaving: strenge straffen. Daar komt nu verandering in. De Vlaamse regering heeft vandaag het licht op groen gezet voor een aanpassing van de Dierenwelzijnswetgeving. Er komen strengere straffen voor dierenbeulen. Wie bij herhaling gevat wordt, riskeert binnenkort een effectieve gevangenisstraf. “Wie niet horen wil, zal voelen”, zegt Weyts.Concreet worden de straffen voor dierenbeulen verdrievoudigd. Minister Weyts legt uit: “De maximumstraf voor dierenmishandeling was in de oude wet slechts 6 maanden gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden. Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert een effectieve gevangenisstraf.”

Bovendien zullen in de toekomst ook álle kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren teruggevorderd kunnen worden bij de overtreder. “Zo draaien de dierenbeulen ook extra financieel op voor de bescherming van de dieren”, klinkt het.

bron: Belga