MIVB verhoogt komende drie jaar capaciteit en dekking

MIVB verhoogt komende drie jaar capaciteit en dekking

Van de 50 lijnen op het huidige MIVB-net krijgen er 30 een aangepaste reisweg, blijven er 17 onveranderd en verdwijnen er drie, waaronder twee vervangen worden door andere lijnen. Daarnaast komen er zes bijkomende lijnen, die worden uitgebaat door gelede bussen. Zo staat in het nieuwe busplan, dat vandaag werd voorgesteld nadat het woensdag groen licht kreeg van de Brusselse regering. Om het plan uit te voeren is een uitbreiding van de busvloot met 150 voertuigen en zijn meer gelede bussen nodig. Daarvoor worden 235 nieuwe bussen (standaard en geleed) aangekocht, naast 37 elektrische bussen met verschillende technologie. De mini- en standaardbussen worden met een ‘night charging’-systeem uitgerust, de gelede bussen met een ‘opportunity charging’-systeem.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet benadrukte dat niet gekozen is voor een ‘big bang’, maar een geleidelijke invoering, waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan het informeren van de reiziger. Zo kan op www.busplanmivb.be het nieuwe busplan geraadpleegd worden. Dat is volgens Smet belangrijk voor mensen die plannen hebben om zich in Brussel te vestigen. De reiziger kan ook een vergelijking maken tussen het huidige en nieuwe busplan.Het nieuwe busplan moet zorgen voor een toename van de capaciteit. Er wordt ook geanticipeerd op de groeivoorzichten van het aantal ritten als gevolg van de bevolkingsaangroei, de bouw van nieuwe wijken en uitrustingen en de ‘modal shift’ die de Brusselse regering wil doorvoeren van de auto naar het openbaar vervoer. Daarnaast wordt de aantrekkelijkheid en de ruimtelijke dekking van het net verhoogd. Het busplan heeft ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeenten, benadrukte directeur-generaal Brieuc de Meeus. Minister Smet wees erop dat de toestand voor 90 procent van de scholieren zal verbeteren.

Het nieuwe busplan wordt in fasen ingevoerd tussen 2018 en 2021. Voor dit jaar voorziet de MIVB de indienststelling van de nieuwe lijn 33 in het stadscentrum met elektrische ‘midibussen’ en van tram 9 in september. Buslijnen 13, 14 en 15 worden geherstructureerd, tram 94 wordt tegen oktober verlengd en bus 42 wordt beperkt tot Roodebeek. Voorts wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van lijn 20 tot Tour & Taxis en het Noordstation. Tot slot komen er vanaf oktober elektrische standaardbussen op de lijn 13.

bron: Belga