VRM legt VTM 10.000 euro boete op voor inbreuk op regelgeving rond sponsorboodschappen

VRM legt VTM 10.000 euro boete op voor inbreuk op regelgeving rond sponsorboodschappen

De Vlaamse Regulator voor de Media legt VTM 10.000 euro boete op omdat de zender een inbreuk heeft begaan op de regelgeving rond het uitzenden van sponsorboodschappen. Dat laat de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media vandaag weten. De VRM controleerde op 23 november 2017 tussen 17 en 23 uur de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties, waaronder VTM. Tijdens die periode werd een sponsorboodschap uitgezonden die niet conform de regelgeving is.

“Uit de definities in artikel 2, 5° en 41° van het Mediadecreet volgt dat sponsoring een vorm van commerciële communicatie is met als doel om een onderneming, overheid of natuurlijke persoon zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven”, aldus de VRM. “De definitie bevat een aantal verplichtingen waaraan sponsoring dient te voldoen. Indien een als dusdanig bedoelde sponsorboodschap niet aan die verplichtingen voldoet, wordt een inbreuk vastgesteld.”Uit de beslissing van VRM blijkt dat de reclameboodschap in kwestie de kijker rechtstreeks aanzet tot aankoop, en dus niet conform is met artikel 2, 41° van het Mediadecreet.

De VRM hield er bij het bepalen van de sanctie rekening mee dat Medialaan reeds herhaaldelijk gelijkaardige inbreuken heeft begaan die telkens met een administratieve geldboete werden gesanctioneerd. “Gelet op het herhaaldelijk karakter van de inbreuk enerzijds en het beperkte tarief voor de sponsorvermelding anderzijds, is een administratieve geldboete van 10.000 euro een gepaste sanctie”, meent de VRM.

bron: Belga