Belgische gevangenissen bij meest overbevolkte van lidstaten Raad van Europa

Belgische gevangenissen bij meest overbevolkte van lidstaten Raad van Europa

Ons land neemt de vierde positie in op de lijst van lidstaten van de Raad van Europa (RvE) die het meest te kampen hebben met overbevolkte gevangenissen. Per 100 beschikbare plaatsen telt België 119 gevangenen, blijkt vandaag uit het RvE-rapport over de strafinrichtingen voor de periode 2015-2016. De Raad van Europa stelt vast dat de meeste gevangenissen in Europa bijna vol zitten. Het gemiddelde aantal gevangenen per 100 plaatsen in de Europese strafinstellingen op 1 september 2016 was 90,2.

Met 119 gevangenen per 100 plaatsen staat België echter op de vierde plaats op de lijst van landen waar sprake is van overbevolkte gevangenissen. In Macedonië (132 gevangenen per 100 plaatsen), Hongarije (ook 132) en Cyprus (127) is de situatie nog slechter. Frankrijk (117), Portugal (109), Italië (109) en Servië (109) volgen na België. Albanië (108), Tsjechië (108), Roemenië (106), Turkije (103) en Finland (101) vervolledigen de lijst. Ons land kwam op 1 september 2015 ook al voor op de lijst, maar deed het toen met 127 gevangenen per 100 plaatsen nog slechter.België staat ook op een weinig benijdenswaardige vierde plaats in de top vijf van landen met de hoogste zelfmoordcijfers in de gevangenissen. In 2015 pleegden 12,5 op 10.000 Belgische gevangenen zelfmoord. In Slovenië waren dat er 21,4, in Frankrijk 15,4 en in Zwitserland 14,5. Nederland komt net na ons met 12,2.

Tot slot tellen de Belgische gevangenissen ook veel buitenlandse gevangenen. België sluit met 40,7 procent buitenlandse gevangenen de top vijf af, al zijn de verschillen met onze voorgangers groot. In Luxemburg zijn bijna drie op de vier gevangenen buitenlanders (73,9 procent), net als in Zwitserland (72 procent). In Griekenland en Oostenrijk zijn er dat, met respectievelijk 55,2 en 53,9 procent, meer dan de helft.

Opvallend is wel dat ons land ondanks de overbevolking tegelijk in de lijst staat van landen waar het opsluitingscijfer (het aantal gevangenen per 100.000 inwoners) het sterkst is gedaald. Waar dat cijfer op 1 september 2015 nog 114,3 was, lag dat een jaar later met 102,7 ruim tien procent lager.

bron: Belga