Potentieel zijn er tegen 2016 tientallen miljoenen “klimaatmigranten”

Potentieel zijn er tegen 2016 tientallen miljoenen
Potentieel zijn er tegen 2016 tientallen miljoenen "klimaatmigranten"

Tegen 2050 zijn er in drie gebieden ter wereld potentieel meer dan 140 miljoen mensen uit ontwikkelingslanden die zullen migreren tengevolge van de effecten van de klimaatverandering, zo heeft de Wereldbank in een rapport gewaarschuwd. In het Afrika ten zuiden van de Sahara kunnen het er 86 miljoen zijn, in Zuid-Azië 40 miljoen en 17 miljoen in Latijns-Amerika als er tegen 2050 niets wordt gedaan. Het gaat dan om mensen die vluchten voor effecten van de opwarming van onze planeet als daling van de landbouwproductie, tekort aan water en stijging van de zeespiegel. “Elke dag wordt klimaatverandering een krachtiger economische, sociale en existentiële bedreiging”, beklemtoont Kristalina Georgieva, directeur-generaal van de Wereldbank. Onweerlegbaar is klimaatverandering een “motor van migratie” geworden.

Bron: Belga