FAVV verdedigt eigen aanpak

FAVV verdedigt eigen aanpak

In het verslag over de fraude bij Veviba verdedigt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de eigen aanpak. Het FAVV vraagt voogdijminister Daniel Ducarme om bij de audits van het agentschap ook te onderzoeken hoe complexe dossiers zoals dat van Veviba het best aangepakt kunnen worden, aangezien de traditionele manier van werken in dit dossier haar limieten heeft getoond. Het FAVV benadrukt daarnaast dat bij het onderzoek in Kosovo nooit sprake geweest is van “bedorven” vlees. Het verslag van het voedselagentschap over het dossier Veviba bestaat uit een inleidende tekst van tien pagina’s en tien kaften met bijlagen. Die bijlagen kunnen door de parlementsleden op het commissiesecretariaat geraadpleegd worden. In de inleiding wordt benadrukt dat de bijlagen over de externe audits bij Veviba vertrouwelijk zijn, aangezien het om engagementen gaat tussen het bedrijf en de onafhankelijke certifiërings- en inspectieorganismen. Deze documenten mogen dus niet verspreid worden aan derden, luidt de waarschuwing.

Het agentschap wijst erop dat de Veviba-zaak een bijzonder schadelijke fraudezaak is, ook voor het FAVV zelf. En er wordt benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn van een link van een medewerker van het FAVV en bedrijven van de Groep Verbist of andere actieve schakels in de voedselketen. Het agentschap heeft ook geen enkele “schuld” af te lossen bij de Groep Verbist en Veviba in het bijzonder.Het FAVV geeft ook een opsomming van alle stappen dat het ondernomen heeft na de vaststelling van de vervalste etiketten op het bevroren vlees dat in Kosovo aangetroffen werd. Begin oktober 2016 werd enkel fraude met de invriesdata vastgesteld, “op geen enkel ogenblik wordt in het verslag van dat onderzoek het woord ‘bedorven’ gebruikt”, luidt het. Het FAVV maakte de informatie op 7 oktober over aan de Belgische gerechtelijke autoriteiten. Om niet in het gerechtelijke onderzoek tussen te komen, werd besloten om geen parallel onderzoek te voeren in het invriesbedrijf. Wel heeft het agentschap meerder malen contact gehad met de onderzoeksrechter, vaak op verzoek van het FAVV zelf.

De fraude die in Kosovo ontdekt werd, heeft niet te maken met wat op 28 februari en 1 maart van dit jaar bij huiszoekingen in de versnijderij ontdekt werden en die meteen de intrekking van de erkenning van Veviba en het terugroepen van verdachte producten tot gevolg had.

In het verslag wordt voorts een overzicht gegeven van de initiatieven die het FAVV genomen heeft na de vaststellingen bij Veviba in Bastenaken. Wat de reële risico’s betreft, wijst het erop dat het vlees rond de slachtwonden een risico voor de consument inhoudt omdat er mogelijk listeria in zou kunnen zitten. Voor wat het bevroren vlees betreft, lijkt er onder voorbehoud van de resultaten die nog ingewacht worden geen significant risico te bestaan.

Tot slot wordt in het verslag gewezen op het snoeien in de middelen en het personeel van het agentschap. Het personeel van het FAVV daalde van 1.161 FTE in 2014 tot 1.161 in 2018. “Het agentschap heeft dit in de mate van het mogelijke opgevangen door een hogere efficiëntie, maar er is niettemin ook een daling van de uitvoerde opdrachten”, luidt het.

bron: Belga