Vlaming is tevreden over buurt en gemeente

Vlaming is tevreden over buurt en gemeente
Belga / D. Waem

Vlamingen zijn doorgaans tevreden over hun buurt (79%) en gemeente (76%). Dat blijkt uit de jaarlijkse gemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen. Als inwoners klagen, is dat vooral over de staat van fiets- en voetpaden.

Daarnaast ergeren ze zich vooral aan onaangepaste snelheid van autobestuurders in hun buurt. Bijna de helft van de inwoners geeft aan last te hebben van snelheidsduivels, naast ergernis over verkeerslawaai (28%) en sluipverkeer (27%). Drie kwart van de ondervraagde Vlamingen is opgetogen over het groen in hun gemeente. Maar zwerfvuil is dan weer wel een buurtprobleem waar vier op de tien inwoners over klagen.

Verkeersveiligheid houdt de Vlaming duidelijk wakker. De helft van de inwoners vindt het veilig om te fietsen. Amper een op de drie vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen met de fiets of te voet.

Verhuizen

Een op de vijf ondervraagde inwoners geeft aan binnen de vijf jaar te willen verhuizen. Een cijfer dat in de steden iets hoger ligt, maar dat heeft veel te maken met de levensfase waarin de inwoners, zoals studenten, zich bevinden en andere factoren zoals de subjectieve perceptie van de woonomgeving, sociodemografische factoren en de positie op de woningmarkt.

Steden scoren dan weer goed op het vlak van vrije tijd en cultuur. De participatiegraad voor culturele activiteiten en het aandeel inwoners dat sport is er hoger. Een ander verschil tussen inwoners van steden en inwoners van gemeenten is de openheid naar andere culturen. In dertien Vlaamse steden is de openheid ten opzichte van andere culturen toegenomen.

(On)veiligheid

Twee op de drie Vlamingen vinden mensen uit andere culturen sympathiek. Een kwart van de Vlamingen vindt dan weer dat er te veel mensen van andere culturen in zijn buurt of gemeente wonen, met een groot verschil tussen de gemeenten. In sommigen gemeenten is tot 64% die mening toegedaan, terwijl het in andere gemeenten slechts om 5% gaat.

Het onveiligheidsgevoel in de steden is groter, maar het neemt wel af ten opzichte van de voorgaande jaren. Vlamingen voelen zich, zo blijkt ook uit de rondvraag, vooral veilig in hun eigen buurt. Een kleine minderheid, zo’n 4%, voelt zich ook in de eigen buurt niet op zijn gemak.