CD&V wil audit FAVV aangrijpen om concrete maatregelen te nemen

CD&V wil audit FAVV aangrijpen om concrete maatregelen te nemen

CD&V-Kamerlid Leen Dierick steunt de audit die de bevoegde minister heeft bevolen over het schandaal bij vleesbedrijf Veviba en kijkt uit naar het gevraagde rapport van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). “Deze audit moet duidelijkheid geven of iedereen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En indien dit niet het geval is, moeten de nodige conclusies getrokken worden en moeten er concrete maatregelen komen”, vindt Dierick. “Wat aan het licht kwam is schandalig, iedereen heeft recht op de waarheid, daarom moeten we dringend weten wat er fout is gegaan om hieruit de nodige conclusies te trekken en gepaste maatregelen te nemen.” Ze heeft er enig begrip voor dat de Luikse procureur-generaal het rapport van het FAVV eerst wil onderzoeken voor het aan het parlement wordt overgemaakt. “Het gerechtelijk onderzoek mag uiteraard niet geschonden worden en we moeten vermijden dat door eventuele fouten, fraudeurs niet zouden kunnen worden gevat. Anderzijds hebben we als parlementslid wel degelijk een controlerecht, en moeten we ook kunnen beschikken over alle nuttige informatie zodat we deze controletaak kunnen uitoefenen”, aldus Dierick.

“Ondertussen tikt de tijd verder, en weten we nog steeds niet hoeveel ton gefraudeerd vlees er is uitgevoerd, hoeveel er is geconsumeerd, welke de getroffen landen zijn, wie wanneer op de hoogte was en welke acties allemaal werden gedaan of net niet werden gedaan. Ik eis hier duidelijkheid over.”En dan blijkt nu dat het FAVV ook een tweede dossier over vervallen vlees maandenlang liet liggen. “Het FAVV moet stoppen om zich weg te steken achter het gerechtelijk onderzoek. Het FAVV had in het eerste dossier wel degelijk een eigen administratief onderzoek kunnen voeren gedurende de maanden dat zij op de hoogte waren van mogelijke fraude en dus van een potentieel gevaar voor de volksgezondheid,”, aldus nog Dierick.

bron: Belga