Sp.a wil dierenrechten in grondwet en investeringscoöperatieve hernieuwbare energie

Sp.a wil dierenrechten in grondwet en investeringscoöperatieve hernieuwbare energie

Een Vlaamse investeringscoöperatieve voor hernieuwbare energie, waarin burgers kunnen participeren en de Vlaamse overheid en lokale besturen structurele aandeelhouders zijn, en de afbouw van alle rechtstreekse en onrechtstreekse overheidssteun voor fossiele brandstoffen en kernenergie. Dat was een van de resoluties die vandaag op het Go Left-congres van de sociaaldemocratische partij, in Antwerpen, nagenoeg unaniem werd goedgekeurd. Vandaag blies sp.a verzamelen voor een ideeëndag over nieuw socialisme en wat dat betekent in deze tijden. Een fiere voorzitter John Crombez zag dat er zich 1.300 leden hadden ingeschreven. De leden schaarden zich unaniem achter de kadertekst die de nieuwe richting van de partij aangeeft en startten dan aan een reeks voorstellen over ecologie, technologie en zorg.

Sp.a wil het autobezit voor zoveel mogelijk mensen overbodig maken door radicaal te kiezen voor gedeelde mobiliteit via openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen en carpooling. De subsidies voor salariswagens moeten op de schop. Ook kiest de partij resoluut voor een circulaire economie.De rechten van dieren die welzijn ervaren, moeten voor de partij in de grondwet worden ingeschreven. Momenteel wordt een dergelijk voorstel in de Senaat besproken. Dierenmishandeling moet leiden tot de schorsing of intrekking van de vergunning en tot strafrechtelijke vervolging, stelt sp.a nog.

De voedselproductie moet in respect voor dier en omgeving gebeuren. Daarom moet industriële vleesproductie afgebouwd worden en kiest sp.a voor lokale producten, korte-keten-distributie en dier- en milieuvriendelijke kweek van basisproducten. De partij wil de bestaande uitstoot van landbouw en veelteelt afbouwen, en binnen de tien jaar gehalveerd zijn.

Voor sp.a moet er ook een ‘Facebook-wet’ komen, waarin duidelijk staat wat in België wel en niet kan op sociale media en andere digitale platformen. Er werd ook een amendement van de Jongsocialisten aanvaard dat vraagt dat er werk gemaakt wordt van een kenniscentrum rond (cyber)pesten. Scholen moeten verplicht worden om een anti-pestbeleid uit te werken. Sociale media dienen verplicht haatreacties te verwijderen binnen een dwingende periode. Tenslotte wil sp.a dat de miljardenwinsten van de sociale netwerken belast worden, voor alles wegvloeit naar de aandeelhouders en belastingparadijzen.

bron: Belga