Bankkosten 80 procent gestegen in 20 jaar

De kosten die banken hun klanten aanrekenen, zijn de afgelopen twintig jaar sterk gestegen. Tussen 1998 en 2017 namen de kosten met 80 procent toe, terwijl de inflatie in diezelfde periode met 46 procent klom. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie, waarover De Tijd zaterdag bericht. Sinds de banken in 1990 met het aanrekenen van kosten begonnen, trokken ze die jaar na jaar op. De stijging houdt aan tot de financiële crisis in 2007 losbarst, waarna de banken enkele jaren terughoudender zijn. De jongste vier jaar is echter opnieuw een sterke stijging merkbaar, van 2 tot ruim 3 procent per jaar. Het gaat onder andere over de kosten voor een rekening, een kredietkaart, een internationale overschrijving of in het rood gaan op een rekening.
Een gemiddeld Belgisch gezin betaalt nu jaarlijks 51,6 euro aan bankkosten, zo schat de FOD Economie. Die verschillen evenwel danig van instelling tot instelling. Volgens Febelfin, de sectororganisatie van de banken, vallen de bankkosten in ons land goed mee. “België is bij de top in Europa voor het goedkoopste aanbod”, luidt het. Bovendien volstaan de opbrengsten niet om de kosten van het betaalverkeer te dekken, klinkt het nog.

bron: Belga