Minder gevallen van agressie tegen onderwijspersoneel in 2017

Minder gevallen van agressie tegen onderwijspersoneel in 2017
Minder gevallen van agressie tegen onderwijspersoneel in 2017

In 2017 werden in het Vlaamse onderwijs 59 gevallen van agressie geregistreerd waarbij leerkrachten een letsel opliepen. Dat zijn er veel minder dan de 81 in 2016. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang). Crevits baseert zich voor deze cijfers op registraties door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) van arbeidsongevallen als gevolg van een daad van agressie waarbij een arts een lichamelijk letsel heeft vastgesteld. Voorwaarde voor registratie is dat de onderwijsinstelling aangifte heeft gedaan. De cijfers geven de stand van zaken weer in deze databank op 29 januari 2018.

In 2017 waren 51 van de 59 daden van agressie afkomstig van leerlingen (58 in 2016), 4 van ouders of familie (11) en 4 van derden (12). In 2014 werd in veertien dossiers voor 3.819 euro schade teruggevorderd, in 2017 was dat 136,6 euro in vijf dossiers. Niet alle dossiers zijn evenwel afgesloten. Geen enkel dossier werd tot dusver voor de rechtbank gebracht want alle zaken konden in der minne geregeld worden.Crevits maakt in 2018 opnieuw het nodige budget vrij om voor 80 vertrouwenspersonen in onderwijsinstellingen een gratis opleiding te organiseren om problemen op het vlak van psychosociale risico’s te voorkomen. “Ik voorzie daarnaast voor scholen een toolbox met instrumenten ter voorkoming van psychosociale risico’s zodat ze beter ondersteund aan de slag kunnen”.

Bron: Belga