Kamer keurt verscherpte controle op dringende medische hulp goed

De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsontwerp goedgekeurd dat de controle op de dringende medische hulp aan mensen in illegaal verblijf aanscherpt. Dat gebeurde met tegenstemmen van PS, sp.a, Ecolo-Groen, PVDA en DéFI en onthoudingen van Vlaams Belang en Vuye & Wouters. Minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme (MR) herhaalde dat hij nog een brede overlegronde plant met het oog op de uitvoeringsbesluiten bij de wet. Momenteel beslist het OCMW of een vreemdeling die niet over verblijfsdocumenten beschikt in aanmerking komt voor dringende medische hulp. Minister Ducarme meent echter dat het systeem misbruikt wordt. Daarom wil hij een controlearts van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) a posteriori laten nagaan of de verstrekte zorgen onder de criteria van de dringende medische hulp vallen. Indien dat niet het geval wordt het OCMW niet terugbetaald.
Op de wettekst kwam al vanuit verschillende hoeken protest. Vandaag nog verscheen een opiniestuk waarin “Dokters van de Wereld” zich tegen de hervorming verzet. Om de wet effectief uit te voeren, zijn nog uitvoeringsbesluiten nodig. De minister beloofde daarover breed overleg te zullen plegen om tot “evenwichtige en rechtvaardige” kb’s te komen.

bron: Belga