Nieuwe chemische stoffen in water dreigen waterfactuur duurder te maken

Nieuwe chemische stoffen in water dreigen waterfactuur duurder te maken

De drinkwatersector moet steeds meer resten van genees- en bestrijdingsmiddelen uit het water halen. Dat blijkt vandaag uit een artikel van het wetenschappelijke magazine Eos. Die “nieuwe” vorm van verontreiniging betekent geen gevaar voor de volksgezondheid, maar zorgt er wel voor dat de drinkwatermaatschappijen extra inspanningen moeten leveren, die de waterfactuur mogelijk verder de hoogte in jagen. Eos schrijft dat drinkwaterbedrijven steeds meer geconfronteerd worden met nieuwe chemicaliën in het water. Want naast de “traditionele” vormen van vervuiling – zoals stikstof, fosfaten, zware metalen, pcb’s en dioxinen – bevat het water ook een hele reeks nieuwe stoffen. Vooral medicijnresten en bestrijdingmiddelen, bijvoorbeeld pesticiden, worden vaker dan voorheen aangetroffen.

De vervuiling vormt geen probleem voor de volksgezondheid, zo beklemtoont Aquaflanders, de koepelvereniging van de Vlaamse water- en rioleringsbedrijven, aan Belga. “Technisch is het perfect mogelijk om die stoffen uit het drinkwater te zuiveren. Maar daar is wel een kostenplaatje aan verbonden”, zegt algemeen directeur Carl Heyrman. Daardoor dreigt de waterfactuur van de consument dus opnieuw te verhogen, zo waarschuwen waterbedrijven. Hoe groot de kostprijs van die nieuwe waterverontreiniging bedraagt, kan echter niet meteen worden meegedeeld.“We pleiten ervoor dat de overheid initiatieven neemt om het probleem bij de bron aan te pakken. Om het water betaalbaar te houden, moet zo veel mogelijk worden vermeden dat er medicijnen in het afvalwater terechtkomen”, zegt Heyrman nog. “Dat kan bijvoorbeeld door een sensibliseringsactie waarbij mensen erop worden gewezen dat ze medicijnen niet door het toilet moeten spoelen. Er kunnen ook afspraken met de ziekenhuizen gemaakt worden.”

bron: Belga