Geens nuanceert achterstallen bij betalingen facturen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) nuanceert de berichten over achterstallen bij de betaling van facturen door Justitie. Recente cijfers leken aan te geven dat het departement opnieuw met een grote achterstand kampt, zoals bij het aantreden van minister Geens, maar hijzelf ontkent dat sprake is “opnieuw een zware ontsporing”. Vorige week raakten cijfers bekend over de achterstand bij de betaling van facturen door de federale overheid. Daaruit bleek dat Justitie een slechte leerling was. In veel gevallen liep de betalingstermijn hoog op en de verwijlinterestenbedroegen voor rekening van Justitie kwamen uit op 5,8 miljoen euro. Het deed ook binnen de meerderheid de wenkbrauwen fronsen.

In zijn antwoord op vragen van Carina Van Cauter (Open Vld), Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Barbara Pas (Vlaams Belang) nuanceerde minister Geens de cijfers. Het totaal aantal facturen voor Justitie kwam in die cijfers uit op 248.774, maar daarbij werd geen rekening gehouden met de 222.993 facturen voor urgente gerechtskosten en de 50.000 facturen voor telefoontapopdrachten. Alles samen is Justitie goed voor bijna de helft van de federale facturen.De gemiddelde betalingstermijn voor de 248.774 facturen liep weliswaar op tot 118 dagen, maar die voor de urgente kosten kwam uit op 55 dagen in 2017. Volgens minister Geens bedragen de verwijlinteresten ook slechts 113.000 euro. Die 5,8 miljoen euro heeft betrekking op interesten die de rechter toekent bij grote schadevergoedingsdossiers waarbij Justitie de staat verdedigt.

Geens stelde dat begin januari het volledige beschikbare krediet voor 2017 was vastgelegd en uitbetaald. Op 6 maart was nog 704.257 euro aan kostenstaten voor experten uit 2017 nog niet betaald, terwijl er in 2018 al voor 2,7 miljoen euro kostenstaten van vorig jaar werden betaald. “In die omstandigheden spreken over achterstallen is dus niet de juiste bewoording”, vindt de CD&V-minister.

bron: Belga