Buitenlandse Zaken houdt schadevergoeding van Libië aan ex-vzw Laurent tegen

Volgens het Franstalige weekblad Le Vif zorgt de Belgische Staat ervoor dat een door prins Laurent gestichte vzw miljoenen aan schadevergoedingen en interesten niet kan recupereren van Libië. In 2008 tekende de bewuste vzw Global Sustainable Development Trust (GSDT) een contract van 70 miljoen euro om duizenden hectares in het noorden van Libië te herbebossen. De werken vatten aan, maar in 2010 verbreekt een nieuwe Libische minister eenzijdig het contract. GSDT heeft dan al veel geld in het project gestoken en start een juridische procedure om dat geld terug te krijgen. De vzw haalt zijn slag thuis en krijgt van een Belgische rechter 48 miljoen euro schadevergoeding en intresten toegewezen.

De Belgische staat, en meerbepaald het ministerie van Buitenlandse Zaken, doen er volgens Le Vif echter alles aan om te voorkomen dat de in België bevroren Libische fondsen aangewend worden om de schade voor de vzw terug te betalen.De advocaten van GSDT vrezen dat ons land de Libische staat gunstig wil stemmen, omdat de stem van Libië nodig zou zijn voor de zetel bij de VN-veiligheidsraad die België binnen wil halen.

bron: Belga