Nog deze legislatuur gegarandeerde dienstverlening in gevangenissen

Nog deze legislatuur gegarandeerde dienstverlening in gevangenissen

Nog deze legislatuur komt er een initiatief om bij staking van het gevangenispersoneel minimale rechten van gedetineerden te waarborgen. Dat stelt minister van Justitie Koen Geens in antwoord op het rapport van het Comité ter Preventie van Foltering (CPT) van de Raad van Europa, waarin kritiek geleverd werd op het uitblijven van een systeem van minimale dienstverlening. Het overleg met de bonden van het gevangenispersoneel en met de regeringspartners bevindt zich in een finale fase, aldus de minister. Geens wijst er nog nog op dat het CPT een felle verbetering vaststelt wat betreft de overbevolking in het algemeen. Vandaag is die gezakt tot 12 procent. Op het moment van het bezoek, begin 2017, was dat 16 procent en bij het aantreden van de minister was dat nog boven de 24 procent. Op het moment van het bezoek van het CPT waren er 10.800 gedetineerden, daar waar er vandaag 10.350 personen in de cel verblijven. Maar de aandacht voor de context in Brussel blijft hoog. Sint-Gillis kampt nog steeds met een overbevolking van 50 procent. Delen van Vorst werden gesloten. De nodige vergunningen voor de bouw van de gevangenis in Haren werden bekomen. Volgens het CPT mag er niet enkel een capaciteitsuitbreiding gebeuren om de overbevolking in te dijken. De Minister is dan ook gesterkt in zijn politiek om de populatie in te dijken (op 3 jaar tijd 1500 gedetineerden minder) naast een vervanging van oude gebouwen.

In 2016 keurde de regering een nieuw masterplan gevangenissen en internering goed. Er openen twee Forensisch Psychiatrische centra, drie nieuwe gevangenissen, enkele half open instellingen en transitiehuizen. De wet om de transitiehuizen te verwezenlijken wordt momenteel behandeld in het parlement. Voorts is het aantal geïnterneerden in de gevangenis teruggedrongen van 1.200 in 2013 tot 560 vandaag. Er zal steeds een categorie geïnterneerden in de gevangenis verblijven gezien er nog geen zekerheid over deze personen hun status bestaat. Het CPT juicht deze evolutie toe maar vermeldt daarnaast ook dat de psychiatrische annexen in de gevangenissen onvoldoende bemenst zijn, aldus nog Koen Geens. Hij herinnert eraan dat hij sinds zijn aantreden in 2014 pleit om de gezondheidszorgen voor gedetineerden over te hevelen naar Volksgezondheid.bron: Belga