Aanslagen Brussel – twee jaar later – Dreigingsniveau bleef in 2016 enkele dagen op hoogste niveau

Het dreigingsniveau in België werd op 22 januari 2018 verlaagd van niveau 3 (ernstig) naar niveau 2 (gemiddeld), behalve voor specifieke doelwitten. Dat besliste het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in België, toen. Sinds de aanslagen in Parijs in november 2015 werd het dreigingsniveau in België verhoogd naar 3, het niveau waarbij de dreiging “mogelijk” en “waarschijnlijk” is. Eind november 2015 gold in het Brussels gewest zelfs even niveau 4, het hoogste niveau waarbij de dreiging “ernstig” en “zeer nabij” is. Na de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel gold dat hoogste niveau enkele dagen voor het hele land.
Het algemene dreigingsniveau zakte op 22 januari naar niveau 2, maar op bepaalde “specifieke doelwitten” werd niveau 3 gehandhaafd. Om welke plaatsen het precies gaat, wilden het OCAD en de regering om veiligheidsredenen niet zeggen.

bron: Belga