Merkproducten in Belgische supermarkten alsmaar duurder dan in de buurlanden

Merkproducten in Belgische supermarkten alsmaar duurder dan in de buurlanden

Vorig jaar betaalden Belgische consumenten voor identieke producten gemiddeld 13,4 procent meer in de supermarkt dan in Duitsland, 12,9 procent meer dan in Nederland en 9,1 procent meer dan in Frankrijk. Het gaat dan vooral om merkproducten. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium. Ten opzichte van een vorige analyse in 2013 zijn de verschillen in prijsniveaus nog toegenomen. Verse groenten en fruit, die niet in de analyse zijn opgenomen, zijn gemiddeld wel goedkoper bij ons dan in de buurlanden. De prijsverschillen met de buurlanden worden in de hand gewerkt door minder gunstige aankoopprijzen en -voorwaarden, onder meer door de relatief kleine omvang van ons land. Daarnaast zijn er de hogere belastingen en de hogere loonkosten, al worden die laatste gecompenseerd door een hogere productiviteit per werknemer. Ook de beperkte schaalvoordelen vormen een verklaring.

Voor het geheel van de bewerkte levensmiddelen betaalde de Belgische consument in 2017 meer dan in de buurlanden. De prijzen lagen in België respectievelijk 11,7 procent, 10,3 procent en 10,2 procent hoger dan in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Van de gemeenschappelijke producten met Nederland kostte 70,4 procent meer in België. Voor Frankrijk en Duitsland was dit respectievelijk voor 66,6 procent en 67,0 procent van de gemeenschappelijke producten het geval.Ook voor de niet-voedingsmiddelen betaalde de Belgische consument in 2017 meer dan in de buurlanden. Vooral ten opzichte van Duitsland had de Belgische klant een nadeel: hij betaalde 24,4 procent meer. Ook met Nederland en Frankrijk was er een prijsverschil van respectievelijk 14,5 procent en 5,6 procent. Maar liefst 77,4 procent van de gemeenschappelijke producten kostte meer in België dan in Duitsland. In vergelijking met Nederland en Frankrijk liep dit op tot respectievelijk 69,3 procent en 59,9 procent.

bron: Belga