Nationale samenkomst van onderwijsvakbonden woensdag over dossier zware beroepen

Nationale samenkomst van onderwijsvakbonden woensdag over dossier zware beroepen

Woensdag houden de Franstalige en de Nederlandstalige onderwijsvakbonden een nationale bijeenkomst in Brussel over het dossier van de zware beroepen. “Het is voor het eerst sinds de defederalisering van het onderwijs dat de vijf Franstalige en vier Vlaamse onderwijsbonden samenzitten, maar de ongerustheid is dan ook groot”, zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale. De onderwijsbonden maken zich zorgen over de hoogte van het pensioenbedrag voor onderwijspersoneel en de datum waarop ze op pensioen kunnen gaan.

Uit het ontwerpdecreet van de federale regering over de zware beroepen van 22 december 2017 blijkt volgens de bonden dat de voorgestelde coëfficiënten enkel gebruikt zullen worden voor het bepalen van de pensioendatum. Ze zullen echter niet altijd invloed hebben op het pensioenbedrag, dat voor velen lager zal uitvallen.Volgens de onderwijsbonden aarzelt de federale regering, die zich momenteel beraadt over de precieze criteria voor een erkenning als zwaar beroep, bovendien om mentale of emotionele belasting te erkennen als vierde en volwaardig criterium voor een zwaar beroep. “Wij vangen signalen op dat dit niet als een volwaardig criterium zal tellen. Bepaalde politieke partijen vinden dat dit pas kan tellen als de andere drie criteria aangetikt zijn”, zegt Van Kerkhoven.

Dit alles zorgt voor veel ongerustheid. De onderwijsvakbonden zullen de bestuursleden woensdag toelichting geven over het dossier van de zware beroepen. Aan het einde zullen ze hun eisen formuleren aan de federale regering.

De bonden waarschuwen ook dat acties in het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs onvermijdelijk zullen zijn als de onderwijssector niet in aanmerking komt om gebruik te maken van de regeling voor zware beroepen.

bron: Belga