Belgische Rode Kruis maakt opnieuw deel uit van Consortium 12-12

Het Belgische Rode Kruis maakt voortaan opnieuw deel uit van Consortium 12-12, het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, dat nu zeven leden telt. Dat maakt het Rode Kruis zaterdag bekend. Het Belgische Rode Kruis is stichtend lid van Consortium 12-12, maar stapte er 12 jaar geleden uit na een zware aardbeving in Pakistan. “Wij wilden toen een actie opstarten voor de slachtoffers van deze natuurramp, de andere leden niet”, zegt het Rode Kruis in een persbericht op zijn website. “Ondertussen is gebleken dat er een duidelijke vraag is vanuit het publiek en de media naar eenduidige en eenvoudige communicatie. Door gemeenschappelijk te communiceren en fondsen te werven zal de impact die we op het terrein hebben alleen maar verhogen.”
Het Belgische Rode Kruis zegt dat het op het terrein al met heel wat andere leden van het Consortium samenwerkt. De andere organisaties van het verband zijn Caritas International, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam Solidariteit, Plan België en Unicef België. Het Consortium zamelt fondsen in voor rampen en verdeelt het ingezamelde geld onder de verschillende leden, die vervolgens zelf verantwoordelijk zijn voor de inzet ervan op het terrein.

bron: Belga