Onderwijscommissie Vlaams Parlement keurt modernisering secundair onderwijs goed

Onderwijscommissie Vlaams Parlement keurt modernisering secundair onderwijs goed

De onderwijscommissie van het Vlaams Parlement heeft donderdag, meerderheid tegen oppositie, de modernisering van het secundair onderwijs goedgekeurd. Die hervorming wordt vanaf 1 september 2019 stapsgewijs ingevoerd. De hervorming moet onder meer zorgen voor een betere studiekeuze, betere leerprestaties en minder schooluitval. De kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen is goed, maar kampt toch met een aantal pijnpunten: te veel jongeren stromen uit zonder diploma, de resultaten van sterkst presterende leerlingen daalt en te veel richtingen bieden niet wat ze beloven. De hervorming moet aan die pijnpunten verhelpen. De overgang van lager naar secundair onderwijs wordt verbeterd. De algemeen vormende en oriënterende functie van de eerste graad middelbaar wordt versterkt. In de tweede en derde graad secundair is in het aantal richtingen gesnoeid en wordt het aanbod ingedeeld volgens studiedomeinen en finaliteiten (verder studeren of gaan werken). De hervorming gaat op 1 september 2019 van start, samen met de nieuwe eindtermen die nu uitgewerkt worden en waarvoor het Vlaams Parlement al een nieuw kader goedkeurde.

bron: Belga