Nieuwe financiering volwassnenonderwijs goedgekeurd in Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement heeft het licht op groen gezet voor de nieuwe financiering van het volwassenenonderwijs. Die nieuwe financiering start op 1 september 2019. In het nieuwe model zullen de Centra voor Basiseducatie (CBE’s) en de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) meer middelen krijgen voor kwetsbare cursisten zoals kortgeschoolde, anderstalige of werkzoekende cursisten. De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen ook automatisch meer middelen wanneer ze meer cursisten Nederlands tweede taal tellen. Bij de stemming hebben enkel opppositiepartijen Groen en sp.a zich onthouden. De 13 Centra voor Basiseducatie en de 89 Centra voor Volwassenenonderwijs tellen samen meer dan 300.000 cursisten. In die centra kunnen mensen een hele reeks opleidingen en vormingen volgen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de financiering van de centra bijsturen. Een van de geplande nieuwigheden is de open-end financiering voor de cursussen Nederlands tweede taal (NT2). Dat zijn cursussen die bijvoorbeeld gevolgd worden door nieuwkomers als onderdeel van hun inburgeringstraject. Open-end financiering wil zeggen dat extra cursisten automatisch ook meer middelen genereren.In de nieuwe financiering gaat er ook meer aandacht naar kwetsbare cursisten, een groep die ook een lagere kans op slagen heeft. Concreet zullen centra met een groter aantal werkzoekenden of laaggeschoolde cursisten meer middelen krijgen.

Verder krijgen opleidingen waar een grote nood aan is op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld personenzorg, vrachtwagenchauffeur of elektromecanicien en opleidingen om het diploma secundair onderwijs te halen meer financiering.

Wat de Centra voor Basiseducatie betreft, daar zullen de middelen ook de evolutie van het aantal cursisten volgen.

bron: Belga