Helft van klachten over stalking wordt geseponeerd

Helft van klachten over stalking wordt geseponeerd

Van alle klachten over stalking die ingediend worden bij de parketten, wordt 52 procent geseponeerd. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers, die vandaag in de kranten van Mediahuis staan. In 2016 werden er 17.952 klachten ingediend, maar 9.119 daarvan sloot het gerecht zonder gevolg af. “Soms terecht, maar soms ook om ­onbegrijpelijke redenen”, zegt Open Vld-kamerlid Nele Lijnen. “Bij 60 klachten was de overweging dat er te weinig ­capaciteit voorhanden was. In 223 gevallen luidde het oordeel: andere prioriteiten. Ook schrijnend: In 725 gevallen wou men niet tussenbeide komen omdat de zaak zich in de relationele sfeer afspeelde. Ik vind dat stuitend.” Lijnen wil dat er blijvende aandacht komt voor het probleem. “Omdat het psychische geweld zo ingrijpend is en het slachtoffer in dagelijkse angst leeft. Elke klacht moet grondig onderzocht worden.”

bron: Belga