Vier private uitbetalers van hervormde Vlaamse kinderbijslag zijn bekend

Kind & Gezin heeft vier private partners geselecteerd die vanaf 2019 in Vlaanderen zullen instaan voor de uitbetaling van de hervormde kinderbijslag. Het gaat om Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Die vier private uitbetalers moeten samen met de publieke uitbetaler (FONS) vanaf 2019 zorgen voor een vlotte en correcte uitbetaling van de kinderbijslag. Vlaanderen wil in 2019 starten met zijn eigen kinderbijslagsysteem. Het systeem werd hervormd en heeft de naam Groeipakket gekregen. In de nieuwe Vlaamse kinderbijslag komt er vanaf 2019 een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoeslagen verdwijnen. De basissom van 160 euro kan wel nog worden aangevuld met zorgtoeslagen, sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

Het is ook de bedoeling om het bestaande landschap aan kinderbijslagfondsen te stroomlijnen en tegen 2019 te komen tot één publieke speler en vier private. De vier private uitbetalers hebben nu een vergunning gekregen van Kind & Gezin.Ouders die na 1 januari 2019 een eerste kind krijgen zullen meteen zelf kunnen kiezen wie hun kindergeld uitbetaalt. Ouders die nu al kinderbijslag ontvangen, blijven die gewoon ontvangen via de uitbetaler die hun dossier overneemt. Die overname gebeurt automatisch. Vanaf 2020 kunnen zij eventueel ook een nieuwe uitbetaler kiezen.

De vier vergunde uitbetalers zijn: Infino (het kinderbijslagfonds van Acerta en Securex), Kidslife Vlaanderen (opgericht door de HR-dienstengroepen ADMB, Group S en Easypay Group), MyFamily (de nieuwe naam van Xerius Kinderbijslagvonds) en Parentia (de samenstelling van de kinderbijslagfondsen Partena, Future Generations en Attentia).

Meer informatie is terug te vinden op: www.groeipakket.be

bron: Belga