SDG: VN willen geen “vermijdbare sterfgevallen” meer

SDG: VN willen geen
AFP / P. Verdy

Dood bij de bevalling, roken, auto-ongevallen… We sterven nog al te vaak aan “vermijdbare oorzaken”. De VN willen tegen 2030 definitief afrekenen met deze financiële en menselijke kost.

De medische vooruitgang van de laatste jaren heeft de wereld veranderd. Vrouwen in westerse landen sterven niet meer tijdens een bevalling. In België halen slechts vier op duizend kinderen de leeftijd van 5 jaar niet. Maar in Burkina Faso zijn dat er nog altijd 176. Die kloof suggereert dat veel onnodige sterfgevallen kunnen vermeden worden. De VN willen het cijfer zien dalen tot minder dan 25 in alle landen van de wereld.

Focus op ziektenDe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen ook de overdracht van bepaalde ziekten stoppen, vooral als de medische wereld perfect weet hoe. Zo moet tegen 2030 de aidsepidemie zijn uitgeroeid. Maar geschat wordt dat momenteel slechts een tiental landen daarin zal slagen. Ook België heeft nog werk voor de boeg, met bijna duizend nieuwe besmettingen per jaar.

De Verenigde Naties willen bovendien een einde maken aan tuberculose, malaria, andere tropische ziekten en ziekten die worden overgedragen door onzuiver water. Behalve hun menselijke kost, wegen die ziekten ook zwaar op de maatschappij. In de eerste plaats omdat ze medische middelen monopoliseren. Maar ook omdat de getroffen families, die te druk bezig zijn met herstellen, in moeilijkheden komen om aan hun behoeften te voldoen.

Tot slot trekken de Verenigde Naties ook ten strijde tegen zelfdoding, door meer aandacht voor geestelijke gezondheid, tegen auto-ongelukken en aan verslavingen gerelateerde sterfgevallen (tabak, alcohol en andere drugs).

Grote ongelijkheid

Een studie die gefinancierd werd door de Bill & Melinda Gates Foundation schat dat slechts 20% van de 37 objectieven binnen de doelstelling ‘Goede gezondheid en welzijn’ zal behaald worden. De auteurs benadrukken ook dat er veel ongelijkheid is. Landen met een hoog inkomen zouden 38% van de objectieven bereiken, lage-inkomenslanden slechts 3%. Op basis van de vastgestelde trends zouden Kazachstan, Oost-Timor, Angola, Nigeria en Swaziland de grootste algemene verbeteringen kennen.

Wim Van Damme
Foto IMT

Interview

Dokter Wim Van Damme van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is blij dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) een globale aanpak volgen in de strijd tegen gezondheidsproblemen.

Sinds de millenniumdoelstellingen wordt geprobeerd de impact van ziekten in ontwikkelingslanden te verkleinen. Is er vooruitgang?

“De millenniumdoelstellingen van 2000 focusten op enkele ziekten die vooral ontwikkelingslanden treffen. Uiteraard blijft het belangrijk om het sterftecijfer van aids, malaria en tuberculose te reduceren. Maar we mogen ook nieuwere ziekten zoals diabetes en hoge bloeddruk niet vergeten. De SDG’s willen medische dekking voor iedereen.”

Wat verandert dat?

“We zitten niet meer in een relatie waarin rijke landen arme landen helpen in de strijd tegen bepaalde ziekten. De nieuwe aanpak is globaal. Het gaat niet alleen over de minst ontwikkelde landen, maar ook over groeilanden en de rijkste landen.”

Wat zijn de obstakels voor een medische dekking voor iedereen?

“Het grootste obstakel is natuurlijk geld. Zoiets vereist een heleboel middelen. Een ander probleem is de kloof die is ontstaan tussen de stad en het platteland. Medisch personeel trekt vooral naar steden, waar meer financiële middelen zijn.”

Wat valt daartegen te doen?

“Er moeten incentives komen om medisch personeel naar landelijke gebieden te lokken. Dat betekent dat je een correcte levensstandaard en vooral carrièreperspectieven moet bieden aan wie wil vertrekken. In Guinee werken we daarrond met een project. Tot nu toe betekende vertrekken naar een afgelegen medisch centrum een kruis over je carrière. We ontwikkelen nu een systeem van online opleidingen voor die mensen. Vertrekken naar het platteland moet zo een keuze worden die hun carrière op lange termijn bevoordeelt.”

Camille Goret

De SDG’s

In 2015 namen de Verenigde Naties 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) aan. De bedoeling is de wereld tegen 2030 op het spoor van de duurzame ontwikkeling te zetten, door economische, sociale en ecologische problemen aan te pakken. Iedere week zoomt Metro, als SDG Voice in 2018, in op een van die doelstellingen.