Grensoverschrijdend project moet minstens 230 vluchtelingen aan job helpen

Het Europese project AB Réfugiés moet binnen de drie jaar minstens 230 vluchelingen aan een job helpen in de regio Noord-Frankrijk, West-Vlaanderen en Henegouwen. Elf partners slaan daarvoor de handen in elkaar. Het toenemend aantal vluchtelingen en de stijgende vraag naar gekwalificeerd personeel: die twee uitdagingen worden aangepakt in het project AB Réfugiés die daarmee ingaat op de vraag van de Europese Commissie om via grensoverschrijdende samenwerking nieuwe oplossingen aan te reiken. Alle partners zullen daarvoor samenwerken en initiatieven lanceren om de begeleiding, opleiding en tewerkstelling van vluchtelingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld, in West-Vlaanderen experimenteert VDAB met een opleidingsvorm waarbij vluchtelingen gedurende zes maanden een beroepsopleiding volgen op de werkvloer van een maatwerkbedrijf onder begeleiding van een werkplekcoach.

Met het ontwikkelen van een digitaal beeldwoordenboek wil ook de provincie West-Vlaanderen de communicatie op de werkvloer bevorderen. Deze applicatie moet op termijn een ruime variatie aan technische woordenschat bevatten, weergegeven zowel in beeld, geschreven als gesproken taal, en met als basistalen het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Dari en Pashtu.Het project focust tot slot niet alleen op de vluchtelingen, er is ook ondersteuning voorzien voor de vele trajectbegeleiders, instructeurs en bemiddelaars die dagelijks met vluchtelingen aan de slag gaan. Dit grensoverschrijdend lerend netwerk moet professionals uit elk van de drie regio’s met elkaar in contact brengen en kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk maken.

bron: Belga