VITO: “Berekeningen over Antwerpse lage-emissiezone zijn wél realistisch”

VITO: "Berekeningen over Antwerpse lage-emissiezone zijn wél realistisch"

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) spreekt vandaag tegen dat haar studie over de impact van de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ) op de uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer gebaseerd is op louter theoretische situaties die onvoldoende rekening houden met hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De berekeningen omvatten onder meer rijpatronen bij verschillende snelheden en emissiemodellen op basis van voertuigmetingen in het verkeer in plaats van in laboratoria, stelt VITO. De stad Antwerpen liet vandaag weten dat een studie van VITO en Transport & Mobility Leuven uitwijst dat het wegverkeer in de Antwerpse binnenstad veel minder roet, stikstofoxiden, stikstofdioxide en fijn stof uitstoot dan voor de LEZ actief werd. De studie is niet gebaseerd op metingen van de luchtkwaliteit, maar wel op berekeningen op basis van de door de LEZ-camera’s gespotte wagens en hun specificaties. Op de cijfers kwam meteen kritiek van onder meer UA-hoogleraar Roeland Samson omdat ze onvoldoende rekening zouden houden met bijvoorbeeld filevorming en de reële uitstoot van wagens.

“Deze kritiek klopt niet”, stelt VITO vanavond. “De berekeningen houden rekening met verschillende snelheden per wegsegment. Het is dus niet zo dat de impact berekend werd op basis van één snelheid.” Wat de emissies betreft, laat VITO weten dat er bovendien rekening werd gehouden met het typisch rijpatroon bij elke snelheid, zoals start/stopgedrag dat meer voorkomt bij lagere snelheden, en met voertuigmetingen in werkelijk verkeer in plaats van labo-omstandigheden.

“Dat deze studie geen beeld geeft van de luchtkwaliteit, dat klopt”, zegt VITO verder. “Maar dat heeft ook niemand beweerd. Deze studie is wel een realistische weergave van de daling in uitstoot van polluenten.” VITO wijst erop dat er nog heel wat andere factoren dan het wegverkeer de luchtkwaliteit beïnvloeden.

bron: Belga