“Sterke daling van uitstoot verontreinigende stoffen in lage-emissiezone”

Sterke daling van uitstoot verontreinigende stoffen in lage-emissiezone

Het invoeren van een lage-emissiezone in de Antwerpse binnenstad heeft na een jaar al een sterke daling teweeggebracht van de uitstoot van verontreinigende stoffen zoals roet, stikstofoxiden en fijn stof door het wegverkeer. Dat concludeert de stad Antwerpen uit een studie van Transport & Mobility Leuven en VITO, die het Vlaamse wagenpark van eind 2016 – voor de LEZ van kracht werd – vergelijkt met de wagens die eind 2017 in de LEZ rondreden. De studie baseert zich volgens het kabinet van schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) op onder meer de technische gegevens van door de LEZ-camera’s gespotte wagens bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV), de reële uitstootgegevens ervan – dus niet de gegevens van de fabrikanten – en informatie over afgelegde afstanden door de wagens in kwestie. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om metingen van de eigenlijke luchtkwaliteit in de LEZ. “Die metingen gebeuren door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij, red.) en de resultaten daarvan worden in het najaar verwacht”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van schepen Ait Daoud.

Volgens de stad ging de uitstoot van roet door wagens in de LEZ er in de bestudeerde periode met 33 procent op achteruit. Daar moet wel nog de algemene verjonging van het wagenpark worden van afgetrokken, zodat het netto effect van de LEZ net geen 22 procent uitstootdaling zou zijn. De uitstoot van stikstofoxiden daalde netto met bijna 12 procent, van stikstofdioxide met 8 procent en van de types fijn stof PM 10 en PM 2,5 met respectievelijk 7 en 10 procent.

“De LEZ heeft als doel de uitstoot van schadelijke stoffen door het wegverkeer te doen dalen en dat blijkt te lukken”, stelt Brzyk.

bron: Belga